Betalingsvoorwaarden - Sinds 1990 zorg voor uw bewegen
16517
page-template-default,page,page-id-16517,bridge-core-2.3.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-22.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17008
 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Het aantal behandelingen dat de cliënt/patiënt vergoed krijgt vanuit de zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Wij raden u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Fysiotherapie 90 heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

 

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan, c.q. tot volledige betaling overgaan, dan is de cliënt/patiënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling c.q. het restant van de betaling.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht de gereserveerde tijd bij de cliënt /patiënt in rekening te brengen.

 

De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert cliënt/patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

 

Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan zal de cliënt/patiënt in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Gebeurd dit niet, dan zal een tweede herinnering volgen met het verzoek binnen 14 dagen de openstaande factuur te voldoen.

 

Indien de cliënt/patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.