Hartrevalidatie

Hart- en vaatziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken in ons land. Er zijn momenteel ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dagelijks vinden er in Nederland meer dan 1000 ziekenhuisopnames plaats wegens hart- en vaatziekten. De fysiotherapeut kan een grote rol spelen in de preventie van deze hart- en vaatziekten. Ook patiënten die herstellend zijn van een reeds doorgemaakt hartinfarct kunnen veel baat hebben bij een fysiotherapeutisch behandelprogramma.

Bewegen op maat

De fysiotherapeut kan voor u een beweegprogramma opstellen dat helemaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Het beweegprogramma is in klein groepsverband mogelijk met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie. In deze groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan het ontwikkelen van een actieve leefstijl met als doel dat u die uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven door bijvoorbeeld door te stromen naar een sport- of beweegactiviteit bij u in de buurt.

 

Lees verder »
© 2018 | Design by Phytalis