Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut van Fysiotherapie90 helpt werkgevers bij het voorkomen van ziekteverzuim door klachten als gevolg van een slechte zit- en werkhouding. Denk bijvoorbeeld aan RSI en rugklachten. Belangrijkste middel is voorlichting, maar dan wel voorlichting die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Het is mogelijk om te beginnen met een werkplekanalyse van de medewerkers voor wie het programma bestemd is. We passen ons voorlichtingsprogramma dan precies aan op de dagelijkse situatie.

Bij ziekteverzuim door:

  • RSI/CANS
  • Lage rugklachten
  • Schouder/nekklachten

Voorbeeld

Jaarlijks geeft onze bedrijfsfysiotherapeut voorlichting aan eerstejaarsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen over de gevaren van RSI tijdens de studie. Studenten van de faculteiten Wis,- en Natuurkunde, Scheikunde, Informatica en Levenswetenschappen krijgen informatie over de risico’s die ze lopen als ze te lang in een zelfde houding werken zonder pauzes te nemen. Bijvoorbeeld door oefeningen die de deelnemers bewust maken van hoe het voelt om lang stil te zitten. Ook staan we stil bij het feit dat niet alleen verkeerd meubilair, maar ook verkeerd gedrag vaak oorzaak is van klachten.

 

© 2018 | Design by Phytalis